VentureBridge - V�rt f�retag

En bra aff�rsid�

VentureBridge �r ett market entry och aff�rsutvecklingsf�retag som assisterar svenska mjukvaru- och hi-tech f�retag i att utv�rdera, planera och sedan snabbare, s�krare och mer kostnadseffektivt etablera sig och sina produkter p� den nordamerikanska marknaden.

Vi arbetar n�ra och l�ngsiktigt med v�ra kunder och partners, och erbjuder b�de strategiska s�v�l som handsfasta resurser och tj�nster f�r att underl�tta en etablering.

V�rt st�rsta och direkt m�tbara v�rde kommer genom v�r egna direkta erfarenhet av etablering och utveckling av svenska mjukvaruf�retag internationellt, kompetens inom mjukvara och teknik, projektledning och produktutveckling, och ett stort etablerat kontaktn�t i USA.

VentureBridge, lokaliserat p� USAs �stkust, �r startat och �gs av svenskar med egna erfarenheter av internationella etableringar f�r svenska mjukvaruf�retag.