VbVartLage.jpg (5120 bytes)

V�rt l�ge...VentureBridge �r lokaliserade i Raleigh, North Carolina, p� USAs �stkust.

Raleigh, Durham och Chapel Hill, vilka tillsammans kallas Triangeln, �r ett mycket expansivt och h�gteknologiskt omr�de med bl a tre stora universitet och h�gskolor samt Research Triangle Park som �r en av v�rldens st�rsta planerade forsknings- och utvecklingbyar.

RTP huserar ett stort antal f�retag, fr�n nystartade kunskapsf�retag till etablerade, globala f�retag som IBM, Glaxo Wellcome, Ericsson och Cisco, inom omr�den som programvara, tele- och datakommunikation, medicin- och bioteknik.

North Carolina och Triangeln har bland annat vunnit Money Magazines pris f�r "Best City for Business - Where to Find America’s Knowledge Workers" och Fortunes "Best Place To Live in North America."