VbVaraTjanster.jpg (4803 bytes)

Visst f�rtj�nar...

VentureBridges erfarenhet av etablering, strategisk planering och aff�rsutvecklingskompetens, kombinerat med ett stort n�tverk av resurser och kompetens erbjuder v�ra kunder och partners en attraktiv v�g att etablera verksamhet i USA s�krare, snabbare och mer kostnadseffektivt.

Det som direkt skiljer oss fr�n andra, traditionella konsulter �r bl a att vi inte tillhandah�ller generiska och teoretiska tj�nster utan arbetar resultatorienterat b�de strategiskt och hands-on med enbart programvaru- och high-tech-f�retag.

Vi vet av egen erfarenhet vad som kr�vs f�r att lyckas, vilka f�llor att undvika,  tillg�ngen till ett brett kontaktn�t, relationer med analytiker och press, marknadsfokus och -strategier, f�rs�ljning, rekrytering och �ven finansiering.

Samt, inte minst, f�rst�else och erfarenhet av viktiga kultur- och aff�rsskillnader som ofta riskerar att f�rsena, f�rdyra eller minska sannolikheten f�r en lyckad etablering.

V�ra tj�nster kan delas in i olika kategorier.   Gemensamt f�r dem �r att arbetet sker i n�ra samarbete, och resultatstyrt p� b�de kort och l�ng sikt:

Market Entry Strategier
Diskussioner och definition av l�mplig introduktions- och marknadsf�ringsstrategier; f�rdelar och nackdelar med olika kanaler, alternativ, assistans i resurs- och kostnadsbudgetering; viktiga skillnader mellan Sverige och nordamerika.
 
Etablerings- och aff�rsutvecklingskompetens
Vi tillhandah�ller resurser och infrastruktur p� plats f�r att snabbt kunna dra ig�ng verksamheten b�de strategiskt men ocks� hands-on. Detta, tillsammans med ett v�l utvecklat n�tverk av resurser och kompetens, medf�r att verksamheten kan dras ig�ng snabbare och det blir l�ttare att fokusera p� v�rdeskapande aktiviteter som marknadsf�ring och f�rs�ljning.
 
Anpassning av marknads- och s�ljmaterial
Anpassning av produktpaketering, marknadsf�rings- och s�ljmaterial s� de uppfyller kraven och f�rv�ntningarna fr�n den amerikanska marknaden, vilka skiljer sig en hel del fr�n den svenska marknaden. De ska fungera effektivt p� den nya marknaden samtidigt som f�retagets grundv�rderingar och identitet ska bibeh�llas.
 
Indetifiering, utveckling och st�d av distributionskanal
Diskussioner och definition av l�mplig profil eller profiler f�r distribut�r och partners; identifikation, kvalificering, rekrytering, utbildningsst�d; framtagande/anpassning av distribut�rsavtal, prislistor och marginaler, marketing coop program, mm.
 
F�retagsrepresentation
Vara ert brohuvud och representant p� plats initial eller f�r l�ngre tid.  Ett kostnadseffektivt s�tt att vilket �kar er trov�rdighet p� den amerikanska marknaden, minskar problem med tidszoner och kommunikation med partners, och kan ge n�rvaro i form av adress, telefonnummer, e-mail, mm.
Andra tj�nster
Etablering av juridiska och bankm�ssiga relationer och tj�nster, riskkapital, rekrytering, mm.