VentureBridge - V�lkommen

En bra aff�rsid�

V�lkommen till VentureBridges Web-site!

Vi tillhandah�ller tj�nster som hj�lper svenska programvaru- och high-tech-f�retag att snabbare, s�krare och mer kostnadseffektivt etablera sig och sina produkter i USA.

En etablering kan t ex inneb�ra uppr�ttande och st�d av en distributionskanal, etablering av strategiska partnerships, licensiering eller f�rs�ljning av produkter, eller uppstart av en nordamerikansk marknads- och f�rs�ljningsorganisation.

H�r finner du information om v�rt f�retag, v�ra tj�nster och hur du kan f� kontakt med oss f�r att diskutera f�rdelar och former f�r ett lyckat samarbete.

� Copyright 1998-2011 VentureBridge, Inc.